Chính sách giao hàng Hatomugi Viet Nam

I.    QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI GIAO HÀNG
chilbook.store phục vụ giao hàng cho khách hàng phạm vi  toàn quốc.
II.    Quy định về phí giao hàng
Từ ngày 01/04/2020, phí ưu đãi giao hàng  toàn quốc đồng giá 25.000 vnđ với tất cả các đơn hàng.
(*) Miễn phí vận chuyển với các đơn hàng mua các sản phẩm sách Combo đặc biệt, và nằm trong chương trình miễn phí vận chuyển của chilbook.store
III.    QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN GIAO HÀNG
1.    Thời gian hoạt động giao hàng
-    Đối với khách hàng nội thành Hà Nội, và các tỉnh phía bắc: thời gian giao hàng trong vòng 2-3 ngày kể từ ngày đặt sách ( trừ những ngày lễ, tết, và chủ nhật)
-    Đối với các khách hàng khu vực phía Nam: thời gian giao hàng trong vòng 3- 5 ngày kể từ ngày đặt sách ( trừ những ngày lễ, tết, và chủ nhật)
2.    Quy định khung giờ xác nhận đơn hàng và giao hàng:
Trừ trường hợp có ghi chú về thời gian giao hàng đặc biệt của quý khách, nếu không khung  giờ xác nhận đơn hàng sẽ được áp dụng như sau:

Giờ xác nhận KH khu vực Hà Nội và ngoại thành phía bắc Thời gian giao hàng  KH khu vực miền Nam
Trước 16:00 hàng ngày Đơn hàng được xác nhận vào ngày đăng kỳ. Và được giao trong vòng 2-3 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng Trước 16:00 hàng ngày Đơn hàng được xác nhận vào ngày đăng kỳ. Và được giao trong vòng 2-3 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng
Sau 16:00 hàng ngày   Đơn hàng được xác nhận vào ngày hôm sau. Và được giao trong vòng 2-3 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng  Sau 16:00 hàng ngày    Đơn hàng được xác nhận vào ngày hôm sau. Và được giao trong vòng 3-5 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: